ag8亚洲集团集团

联系我们
ag8亚洲集团集团
※ 企业名称:ag8亚洲集团集团
※ 联系电话:0435-3197111  3197888
※ 传真号码:0435-3964990  3612000
※ 注册地址:通化市建设大街4252号
※ 生产地址:通化市新胜北路567号、通化市建设大街4252号、通化市文明路122号
※ 邮政编码:134001
※ 电子邮件:市场部:scb@casboy.com        mx@casboy.com
                  广告部:ggb@casboy.com        zw@casboy.com
                  新品种开发部:xpzkfb@casboy.com   syq@casboy.com
                  人力资源部:rlzyb@casboy.com    sjh@casboy.com
                  生产技术部:scjsb@casboy.com     lb@casboy.com

                  供应部:gyb@casboy.com